Razne vrste uređaja za testiranje akumulatora, marke DHC Corp. – Tajvan, Lemania – Švajcarska i Forex Mađarska.

Postoje tri vrste uređaja za proveru-testiranje akumulatora:
1. Uređaji za mehaničkog opterećivanja akumulatora preko otpornika (modeli: DHC 500A2. DHC 50113, Forex 12V 420A)

2. Uređaji za brzu proveru startne sposobnosti akumulatora pomoću merenja vrednosti unutrašnjeg otpora akumulatora. Postoje uređaji bez štampača (DHC BT300, DHC BT400) i sa štampačem (modeli: DHC BT900, DHC BT1000...)

3. Merači rezervnog kapaciteta akumulatora marke Forex.