Potpuno automatski punjači za akumulatore za 6V, 12V i 24V sisteme marke GYS iz Francuske.
Automatski punjači sa ugrađenim mikroprocesorom.
Automatska regulacija napona i struje.
Svi modeli su potpuno obezbedjen od kratkog spoja, obrnutog polariteta i varničenja.
Mogućnost punjenja akumulatora svih tehnologija: sa tečnim elektrolitom, gelom, AGM, VRLA i spiralna tehnologija.
Garantni period za sve punjače je 25 meseci od datuma kupovine!