Razne vrste akumulatora za upotrebu u nautici.
Po nameni postoje dve kategorije akumulatora:
1. Starter akumulatori – namenjeni za startovanje motora broda ili čamca
2. Akumulatori za napajanje – namenjeni za napajanje električne mreže plovila
 
Kod najvećeg broja električnih sistema na plovilima ove dve funkcije su razdvojene i posebno se koristi akumulator namenjen za startovanje motora i poseban je sistem koji obezbeđuje rezervno napajanje plovila.
Ovo je kod većih plovila gotovo pravilo da bi se izbeglo preterano pražnjenje akumulatora tokom mirovanja plovila i samim tim izbeglo nemogućnost startovanja motora zbog ispražnjenosti akumulatora.
Kod manjih plovila ili čamaca moguće je koristiti i samo jedan akumulator(koji je za to namenjen!) za obe funkcije!