Nova Radial AGM tehnologija: Pozitivna rešetka u akumulatoreu iz ortogonalne prelazi u radijalnu što omogužava poboljšanu distribuciju struje kroz mrežu, smanjujući električni otpor. To rezultuje smanjenjem pada napona, a kao posledica toga dolazi do poboljšanja pokretanja motora.

Radial AGM tehnologija je dizajnirana za vozila opremljena sa Start-Stop sistemom, sa ekstremno velikom potrebom za energijom.
Ovi akumulatori imaju veliku startnu struju i pouzdanost i u ekstremnim uslovima, veliku otpornost prema vibracijama i 3 puta više ciklusa punjenja i pražnjenja u odnosu na standardne akumulatore sa tečnim elektrolitom (po EN 50342-1 standardu).

AGM akumulatori su hermetički zatvoreni sa specijalnim VRLA ventilima, što znači da su potpuno bezbedni za korišćenje unutar kabine vozila, bez mogućnosti curenja i prosipanja elektrolita i bez emitovanja gasa u normalnim uslovima upotrebe.
U pravom smislu reči „U potpunosti bez održavanja“ zahvaljujući dobrim rekombinacijskim mogućnostima i veoma malom potrošnjom vode.

Poseduju mogućnost montiranja i upotrebe u bilo kojem položaju, lak za upotrebu sa dugim periodom nekorišćenja