Ova kategorija sadrži više vrsta naponskih pretvarača koji služe za transformaciju jednosmerne struje (DC) sa akumulatora (12V, 24 V i 48V) na visoki napon (230V) naizmenične struje (AC).
Pretvarači se pre svega razlikuju po vrsti izlaznog napona:
1. Sinusni napon – oblika pravilne sinusoide, koji je u potpunosti isti kao i mrežni napon iz gradske mreže, i svi električni uređaji rade preko ovakvog invertera bez problema.
2. Kvazi-sinusni napon – izlazna struja ima izgled "modifikovane" sinusoide. Preko ovakvog pretvarača pojedini osetljiviji električni potrošači ne mogu da rade ispravno (računari, TV, precizna elektronika…itd.)

Postoje standardni DC>AC pretvarači (preporuka: Victron "Phoenix" serija), zatim pretvarači sa ugrađenim punjačima (Victron "Multiplus" i Felicitysolar), i "hibridni" off-grid pretvarači sa ugrađenim solarnim kontrolerima punjenja (Voltronic "Axpert")...