Ova rublika sadrži akumulatore namenjene za upotrebu u raznim vrstama poljoprivredne mehanizacije…traktori, kombajni, radne mašine…itd.

Postoje dve vrste akumulatora:

1. Klasični akumulatori sa tečnim elektrolitom(Exide Excell, Premium, StartPRO, PowerPRO, Power-Max…itd.)
2. Suvi spiralni AGM akumulatori (Exide StartAGM i Optima) – bez tečnog elektrolita