Specijalni VRLA AGM akumulatori za napajanje raznih električnih uređaja i elektr. vozila.
Dostupno sa naponom od 12V, kapaciteta od 2,3Ah do 80Ah.
Radna temperatura od -20oC do +50oC
AGM (Absorbed Glass Mat) sa absorbovanim elektrolitom – VRLA(Valve Regulated Lead Acid) Tehnologija
Bez tečnog elektrolita