U ovoj kategoriji se nalaze klasični, konvencionalni akumulatori sa tečnim elektrolitom za upotrebu u poljoprivrednim mašinama. Dostupno u kapacitetima od 95Ah do 185Ah od više proizvođača Exide, Varta, Rocket, Power-Max…itd.