Potpuno automatski punjači za akumulatore marke Forex iz Mađarske.
Automatska regulacija struje i napona.
Za 12V i 24V sisteme.
Svi modeli su potpuno obezbedjen od kratkog spoja, obrnutog polariteta i varničenja.
Mogućnost punjenja akumulatora svih tehnologija: sa tečnim elektrolitom, GEL elekroliom, AGM VRLA i spiralna tehnologija.
Garantni period za sve punjače je 25 meseci od datuma kupovine!