Od kada se na teretnim vozilima ugrađuje i AdBlue rezervoar (Euro 5/6 motori) proizvođači kamiona moraju da akumulatore smeste dosta unazad, često pored samih zadnjih osovina kamiona. Ovo uzrokuje mnogo veće vibracije usled čega se životni vek tradicionalnih akumulatora dosta skratio.

Exide zauzima vodeću ulogu u razvoju tehnologija izrade akumulatora u svetu. Najnovija HVR tehnologija je razvijena da zadovolji potrebe svih OE proizvođača.  Najnovija Exide StrongPRO serija teretnih akumulatora odgovara i najstrožijim kriterijumima otpornosti protiv vibracija (Evropski V4 standard). Nova StrongPRO serija akumulatora je potpuno nova Exide-va tehnologija izrade akumulatora koje je rezultirala sa praktično neuništivim teretnim akumulatorom.

Dodatak Carbon Boost tehnologije rezultira sa bržim dopunjavanjem akumulatora i samim tim i dužim vekom trajanja. Ovo osobina je izuzetno važna kada teretno vozilo duže miruje a startovanje mora uvek da funkcioniše. Brže dopunjavanje znači i da je baterija uvek napunjenja i spremna da opsluži mnoštvo električnih potrošača koja su danas prisutna na modernim komercijalnim vozilima.

Andreja DOO je dugogodišnji zvanični uvoznik Exide akumulatora u Republici Srbiji. Potražite odgovarajući Exide akumulator za bilo koju potrebu kod nas. Ako vam je potrebna stručna preporuka ili konsultacija vezano za odabir odgovarajučeg modela akumulatora molim da se slobodno obratite nama.

Glavne prednosti Exide StrongPRO akumulatora:
• izuzetna otpornost protiv vibracija (V4)
• smanjena stratifikacija elektrolita
• brzo punjenje usled upotrebe Carbon Boost tehnologije
• produžen životni vek

Na našem tržištu su dostupni Exide StrongPRO modeli akumulatora kapaciteta od 185Ah i 235Ah.