Potpuno hermetički zaliveni akumulatori, bez tečnog eletrolita.
Elektrolit je u formi Gela!
U potpunosti bez održavanja. Bez opasnosti od curenja elektrolita.
Mogućnost veoma dugog skladištenja, veoma malo samopražnjenje.
Dostupno u veličinama od 16 do 210Ah.