Ovde možete pogledati baterije, akumulatore namenjene za električne mašine za čišćenje podova.
Mnogi modeli akumulatora se istovremeno mogu koristiti i za sve vrste električnih vozila.
Dostupni su modeli akumulatora marki: Exide, Trojan, Kung Long, NBA, US Battery…
Dostupni su trakcioni akumulatori od 6 i 12V, kapaciteta od 30Ah do 335Ah.
Takođe posteje tri dostupne vrste baterija u zavisnosti od tehnologije proizvođnje:
1. Akumulatori sa GEL elektrolitom – Exide
2. VRLA AGM akumulatori – Kung Long
3. Akumulatori sa konvencionalnim elektrolitom – NBA, Trojan, US Battery
Za sužavanje izbora ponuđenih akumulatora molimo da koristite funkciju „Napredna pretraga“ sa leve strane ekrana.
Odaberite kapacitet, marku i tehnologiju izrade akumulatora od vašeg interesa. Hvala!