U ovoj kategoriji se nalaze akumulatori koji se upotrebljavaju za razne modele kosilica za travu.
Postoje modeli koji su fabrički formirani i spremni za upotrebu, dok su drugi suvo punjeni i naknadno se formiraju.
Modeli akumulatora su: Power Max-Agri, Landport i Exide.

Za sužavanje izbora ponuđenih akumulatora molimo da koristite funkciju „Napredna pretraga“ sa leve strane ekrana.
Odaberite kapacitet, marku, polaritet i tehnologiju izrade akumulatora od vašeg interesa. Hvala!