U ovoj kategoriji možete pronaći akumulatore namenjene za napajanje električnih sistema plovila.
Ovi akumulatori su isključivo namenjeni za korišćenje kao napajanje i nisu namenjeni za starter aplikacije.

Zbog opasnosti od curenja i eksplozije mi nikako ne preporučujemo baterije sa tečnim elektrolitom za upotrebu na plovilima!

Dostupni modeli:
Exide Equipment GEL (sa Gel elektrolitom)
Exide Dual AGM, Optima Yellow Top (suvi AGM akumulatori, sa spiralnim ćelijama)
Long AGM akumulatori (suvi AGM akumulatori)

Za manje električne vanbrodske motore se prvenstveno koriste VRLA AGM baterije manjih kapaciteta (do 100Ah).