Video

Formiranje akumulatora

Testiranje akumulatora

Test opterećenja