Sa više od 85 godina iskustva kompanija Trojan Battery je vodeći svetski proizvođač polutrakcionih i trakcionih akumulatora, sa najnovijom tehnologijom.
Dugotrajno, pouzdano i čisto, to su karakteristike po kojima kupci širom sveta prepoznaju Trojan akumulatore, superiorna snaga i kapacitet za bilo koja golf kolica, platformu, mašinu za čišćenje, brod, …itd je glavna odlika Trojan akumulatora…
Odaberite najbolje na tržištu – Trojan Akumulatori…
Dostupno u sledećim tehnologijama:
– Konvencionalni (sa tečnim elektrolitom)