Napomena kod prijema pošiljke

Poštovani kupci,

Molimo Vas da prilikom preuzimanja pošiljke od kurirske službe obratite pažnju na sledeće:

  • Nemojte potpisivati prijemni dokumenat dok se niste uverili da je pošiljka neoštećena!

  • Pregledajte ambalažu/pakovanje sa svih strana i proverite da li postoji neko oštećenje.

  • Ukoliko je proizvod ili ambalaža oštećena insistirajte od kurira da napravi Zapisnik.

  • Pre potpisivanja Zapisnika pažljivo ga pročitajte da bi ste se uverili da ono što je u njemu napisano odgovara činjeničnom stanju.

  • Preporučujemo da eventualna oštećenja pošiljke fotografišete u prisustvu kurira.

  • Svako oštećenje pošiljke neophodno je prijaviti BEX sektoru reklamacija u roku od 24h. Reklamacije prijavljene nakon zakonski predviđenog roka neće biti prihvaćene. Reklamacije možete prijaviti na telefon: 011 6555 897 ili putem mail-a na reklamacije@bex.rs.

  • Ukoliko je do oštećenja pošiljke došlo krivicom kurirske službe, BEX će izvršiti nadoknadu štete u zakonski predviđenom iznosu. Rok za odgovor na priloženu reklamaciju je 30 dana.

  • VAŽNO: ako primalac pošiljke ne postupi po gore navedenom, Andreja d.o.o. ne može nadoknaditi eventualno nastalu štetu…

Vaša Andreja DOO