AGM tehnologija

Tehnologija proizvodnje sa absorbovanim elektrolitom(AGM)
Razni 12V modeli kapaciteta od 2.3Ah do 30Ah
Posle inicijalnog formiranja u potpunosti bez održavanja
Elektrolit za inicijalno formiranje unutar pakovanja
Mnogo veća startna snaga u odnosu na konvencionalne akumulatore
Za novije modele motora i za motore sa više opreme
Mogućnost montiranja pod uglom (do 45o)
Po inicijalnom formiranju potpuno hermetički zatvoren, bez mogućnosti curenja kiseline
Produžen životni vek u poređenju sa standardnim akumulatorima
Ca – Ca tehnologija
Garancija do 24 meseca(uz redovne kontrole u ovl. servisu)

Ukupno 1–20 od 29 proizvoda