AGM tehnologija

Tehnologija proizvodnje sa absorbovanim elektrolitom(AGM)
12V modeli kapaciteta od 3Ah do 18Ah
Posle inicijalnog formiranja u potpunosti bez održavanja
Elektrolit za inicijalno formiranje unutar pakovanja
Mnogo veća startna snaga u odnosu na konvencionalne akumulatore
Za novije modele motora i za motore sa više opreme
Mogućnost montiranja u bilo kojem položaju
Po inicijalnom formiranju potpuno hermetički zatvoren, bez mogućnosti curenja kiseline
Produžen zivotni vek u poređenju sa standardnim akumulatorima
Ca – Ca tehnologija
Garancija do 24 meseca

Ukupno 1–20 od 21 proizvoda