Vetrogeneratori

Svima nam je potrebna energia i za taj zahtev ne postoji alternativa. Međutim, postoji mogućnost da izaberemo način na koji ćemo doći do te energie. Trenutno postoje odlični načini na koji se može dobiti energija, koja nije samo ekološki prihvatljiva već ekonomski isplativo i održivo rešenje. Ovo su važni aspekti koje uzimamo u obzir, posebno kada je u pitanju izvor napajanja. To je ono što vetrogeneratorima daje veliku prednost u odnosu na ostale generatore. Budući da se kinetička energija koju stvara vetar koristi za proizvodnju električne energije, nema nus-proizvoda, što znači da nema zagađenja. Dakle potreban je samo vetar…
Vetrogeneratori predstavljaju odlično rešenje za:
– salaše – vikendice – brodove
A idealni su i za pomoćno napajanje solarnih sistema, pogotovo ako se sistem koristi tokom cele godine, pošto se efikasnost fotonaponskih ćelija drastično smanjuje tokom kratkih zimskih dana.

Ukupno pronadjeno 6 proizvoda