Off - Grid Inverteri , pretvarači

Ova kategorija sadrži više vrsta uređaja, Invertera i Pretvarača koja služe za transformaciju jednosmerne struje (DC) sa akumulatora (12V, 24 V i 48V) na visoki napon (230V) naizmenične struje (AC). Svi uređaji u ovoj kategoriji su tzv. OFF-Grid uređaji, koji se priključuju na akumulatore!
Postoje dve vrste uređaja koji se razlikuju po vrsti izlaznog napona.
1. Sinusni napon – koji je u potpunosti isti kao i mrežni napon iz gradske mreže, i svi električni uređaji rade preko invertera bez problema.
2. Kvazisinusni napon – izlazna struja ima modifikovani izgled koji je samo sličan potpuno sinusnoj naizmeničnoj struji, preko ovakvog pretvarača pojedini osetljiviji eletrični potrošači ne mogu da rade ispravno (računari, TV, precizna elektronika…itd.)

KOMPLETNU PONUDU SA AŽURNIM CENAMA POGLEDAJTE NA NAŠEM NOVOM SAJTU: www.solar-shop.rs

Ukupno 1–20 od 36 proizvoda