Hibridni On/Off Invertori

Glavna razlika između običnog Off-Grid pretvarača (invertera) i Hibridnog Off-Grid pretvarača je da se na drugi uređaj može prikačiti i mrežni AC napon koja pored punjenja akumulatora u slučaju nedostatka punjenja preko solarnih sistema, dopunjuje akumulatore a u isto vreme dozvoljava i rad potrošača direktno sa mreže tokom noći ili kada su akumulatori ispražnjeni.Znači sve je integrisano u jedan uređaj, pošto ovi uređaji najčešće imaju u sebi i solarni regulator (PWM ili MPPT).
Glavna primena je kod objekata koji imaju pristup i gradskoj strujnoj mreži AC, ali prvenstveno bi koristili struju proizvedenu preko sopstvenog solarnog sistema tokom cele godine. Uz mogućnost biranja prioriteta u procentima napajanja potrošača preko Hibridnog invertora (Baterija, AC mreža ili Solarnog sistema).

KOMPLETNU PONUDU SA AŽURNIM CENAMA POGLEDAJTE NA NAŠEM NOVOM SAJTU: www.solar-shop.rs